Aktuality

Změna adresy kanceláře v Rakovníku

Začátkem roku pobočka Rakovník přemístila svojí kancelář do centra města na adresu: Husovo náměstí 167. V nejbližší době zde budou probíhat práce na rekonstrukci kanceláře.
 

Přijetí pacienta do péče na Praze-východ

Přijetím pacienta do péče v okrese Praha-východ jsme fakticky zahájili působení již i v této oblasti. Velice oceňujeme a vážíme si rozhodnutí rodiny dát přednost péče o pacienta v domácím prostředí s podporou našeho Hospice před péčí poskytované specializovanou jednotkou paliativní péče univerzitní klinikou v SRN.


 

Přijetí prvého pacienta z Kladna do péče

Po více jak ročním poskytování domácí hospicové péče jsme nyní přijali prvého pacienta též z Kladna, z největšího středočeského města, v němž má naše společnost sídlo.


 

Jaký byl rok 2013 pro Hospic?

Právě uplynulý rok 2013 byl pro náš Hospic rokem velice významným. Byl druhým rokem naší existence a zatímco v  roce prvém (2012) se společnost připravovala na poskytování domácí hospicové péče, byl rok 2013 prvým, v níž jsme jí reálně začali poskytovat. V průběhu roku jsme péči poskytli celkem 12 pacientům/klientům, získali jsme tak prvé cenné praktické zkušenosti a začali naplňovat naše poslání.

V průběhu tohoto období se nám potvrdilo několik jevů, které jsme tušili a předpokládali.

V prvé řadě jsou to velmi omezené možnosti rodin pečovat o své blízké, u nichž je diagnostikován terminální stav a kteří by chtěli svoji poslední životní etapu prožít doma, ve svém známém prostředí, mezi svými nejbližšími. V tomto směru jsou naše možnosti, jak pomoci situaci zlepšit, omezené a především časově vzdálené.

Další jev, který se nám potvrdil a který má negativní vliv na rozšiřování hospicové péče, je malé povědomí o ní. Významná část populace o její existenci a možnostech vůbec neví a nebo jí zaměňuje za jiné druhy a formy zdravotní a sociální péče. V tomto směru je v našich možnostech napomáhat osvětě a v průběhu roku 2013 jsme na téma hospicové péče uspořádali celkem 13 přednášek a besed s občany, kterých se zúčastnilo cca na 250 posluchačů. Na tomto poli jsme působili i prostřednictvím médií – v rakovnickém týdeníku Raport a v TV Kralupy.

Během minulého roku jsme začali částečně naplňovat i náš střednědobý cíl, kterým je rozšíření našeho působení při poskytování domácí hospicové péče na celé teritorium Středočeského kraje západně od Prahy. Založením poboček v Rakovníku a v Kralupech nad Vltavou můžeme v současné době poskytovat domácí hospicovou péče již v pěti okresech našeho kraje.

Hospici se dařilo v roce minulém stejně jako v předchozím období rovněž ekonomicky. Ač naše provozní náklady již značně narostly a současně jsme i významně investovali, bylo naše hospodaření přebytkové.

V roce letošním pak chceme naši péči nejen dále teritoriálně rozšiřovat, ale budeme hledat i cesty, jak pomoci těm pacientům, kteří naši péči potřebují, ale nemají pro ní vytvořené potřebné předpoklady.


 

Pozvánka na benefiční koncert sboru Gaudium

Dne 8.1.2014 se od uskuteční od 19 hodin v Kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kladně benefiční koncert „Novoroční zpívání pro Hospic“ Smíšeného pěveckého sboru Gaudium Základní umělecké školy Moskevská v Kladně, který zajišťujeme ve spolupráci s Arciděkanstvím Kladno. Blíže viz pozvánka. Srdečně Vás na koncert zveme.


 

Přílohy: 
PDF icon pozvanka_koncert_gaudium.pdf

Krásné Vánoce a PF2014

Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků plné porozumění a lásky a vše dobré v roce 2014.


 

Přílohy: 
Image icon pf2014.jpg

Rozšíření spektra diagnóz pacientů

Přijetím pacienta s Alzheimerovou chorobou (provázenou současně i Parkinsonským syndromem) jsme rozšířili spektrum diagnóz u pacientů v naší péči. Doposud jsme domácí hospicovou péči poskytovali pouze pacientům s onkologickým onemocněním.

Získání zkušeností v péči o tohoto pacienta je prvým krokem v naší strategii, kterou chceme realizovat ve střednědobém/dlouhodobém horizontu, a to poskytovat péči pacientům s Alzheimerovou nemocí, nikoliv však jen v terminálním stavu.
 

Tancovačka ke Dni studentů

Dne 16.11.2013 pořádáme v hotelu Sport v Kralupech nad Vltavou na podporu naší charitativní činnosti taneční večer s podtitulem „Setkání generací“. Srdečně Vás na taneční večer zveme. Přijďte nás podpořit!!! Bližší informace – viz pozvánka.


 

Přílohy: 
PDF icon pozvanka_tancovacka_den_studentu_20131116.pdf

Stránky