Prvé kroky na cestě k lůžkovému hospici

Naší dlouhodobou strategií je poskytovat vedle domácí hospicové péče i formu lůžkovou. Prvé kroky k tomuto cíli, které jsme zahájili již počátkem letošního roku, jsou směrovány k vytipování vhodného objektu pro tento účel. V současné době jednáme o možném využití dvou objektů, přičemž každý z nich by měl sloužit pro rozdílné skupiny nevyléčitelně nemocných. Lůžková zařízení budou v naší strategii pouze doplňovat domácí hospicovou péči dle obvyklého modelu, který se uplatňuje ve světě.