ZÍSKALI JSME OBJEKT PRO LŮŽKOVÝ HOSPIC

Dne 26.8.2014 byla mezi Hospicem knížete Václava, o.p.s. a Českou provincií Kongregace Dcer Božské Lásky uzavřena darovací smlouva, na jejímž základě byl na naší společnost převeden rozsáhlý restituovaný církevní majetek. Jedná se o bývalý klášter ve Veltrusech, který do 50.let minulého století sloužil Kongregaci jako penzionát. Poté byl vyvlastněn. Celková rozloha areálu je cca 16 tisíc čtverečních metrů.

Záměrem naší společnosti je stávající objekty v areálu rekonstruovat pro účely lůžkového zařízení pro nevyléčitelně nemocné pacienty. Předpokládáme, že bude sloužit zejména pacientům ze západní části Středočeského kraje a z Prahy.

Nebude se však jednat o klasický lůžkový hopsic, který by byl primárně určen pro onkologické pacienty, ale bude sloužit i dalším skupinám nevyléčitelně nemocných. Předpokládáme, že rekonstrukcí a další přístavbou bude možné zřídit cca 100 lůžek. Optimistická varianta doby realizace je cca 3 roky.

I nadále náš Hospic bude za základ hospicové péče považovat její domácí formu a budeme ji dle našich záměrů dále teritoriálně rozšiřovat. Zamýšlěné lůžkové zařízení ji bude pouze doplňovat.

Velmi děkujeme České provincii Kongregace Dcer Božské Lásky za obrovkou laskavost, která nám umožní péči poskytovat i těm pacientům, kteří k tomu nemají vytvořené předpoklady ve svém domácím prostředí.
 

Přílohy: 
Image icon podpis_smlouvy.jpgPDF icon byvaly_klaster_veltrusy.pdf