Začínáme projektovat budoucí lůžkové zařízení ve Veltrusech

Jedním z prvých úkolů při realizaci lůžkového zařízení je pro nás vypracování projektové dokumentace. Pro její prvé fáze jsme zahájili spolupráci s renomovaným architektem s velmi bohatou zkušeností právě z oblasti lůžkových hospiců (a dle našeho názoru těch architektonicky nejzdařilejších). Velmi nás tato spolupráce těší.

Do návrhu tohoto zařízení je naším záměrem promítnout ty nejlepší zkušenosti, které mají obdobné instituce pro nevyléčitelně nemocné. Velkou inspirací pro nás byla návštěva vedení Hospice v Domově sv. Karala Boromejského v Řepích v minulém týdnu a konzultace s představenou Domova, sestrou Konsolátou.