Rozšiřujeme péči i o pacienty s roztroušenou sklerózou

Naše služby jsme od počátku tohoto měsíce rozšířili také o poskytování respitní péče pro pacienty s roztroušenou sklerózou. Jedná se o péči, která je poskytována v domácím prostředí pacienta a vedle péče o něho samotného je cílem služby poskytnout podporu pečujícím (rodinným příslušníkům a blízkým pacienta), kteří by péči bez cizí pomoci již sami nezvládali.

Obdobně jako v případě Alzheimeriků můžeme tuto službu v současné době poskytovat v okresech Kladno, Rakovník a Praha-západ a postupně ji budeme rozšiřovat i na ostatní teritorium, kde již poskytujeme domácí hospicovou péči. Péče je poskytována pacientům i v neterminálním stavu.