Koho hledáme?

Dobrovolníkem v našem Hospici může být každý, kdo dosáhne věku 18 let, chce pomáhat, ví proč a má k tomu především morální předpoklady.

Pro poskytování domácí hospicové péče hledáme dobrovolníky, kteří mohou pomoci:

 • Přímo v rodině pacienta a v práci s pacientem v těchto oblastech:
  • hygiena pacienta a pomoc při sebeobslužných činnostech
  • role společníka (vycházky, doprovod, …)
  • asistence v používání kompenzačních pomůcek
  • pomoc s provozem domácnosti
 • Se zabezpečením chodu Hospice, např.:
  • práce v administrativě a fundraisingu
  • pomocné práce (opravy, údržba, úklid,..)
  • organizace společenských akcí, zejména benefičních akcí
  • provoz půjčovny kompenzačních pomůcek
  • jízdu autem

Máte-li zájem se více dozvědět o možnostech dobrovolnictví nebo nám již případně svojí konkrétní pomoc nabídnout, kontaktujte nás na e-mailové adrese: dobrovolnici@hkv-kl.cz.