Denní stacionář

Vedle dvou základních forem hospicové péče, kterými jsou domácí a lůžková hospicová péče, se uplatňuje i forma tzv. denního stacionáře. Je to jakási ambulantní forma péče, kam je pacient ráno přivezen a večer se vrací domů. Je vhodná pro ty pacienty, kteří nepotřebují trvalou péči na lůžku v hospici a z nějakých důvodů nemohou využívat domácí hospicovou péči (ve většině případů z důvodu, že rodina se nemůže zavázat k tomu, že bude po dobu 24 hodin s pacientem někdo doma přítomen, což je podmínka všech poskytovatelů domácí hospicové péče u nás pro její poskytování).

Denní stacionář plní i úlohu odlehčovací služby pro rodinu.

V denním stacionáři je většinou přítomno více pacientů současně. Plní tak i významnou sociální úlohu.

Denní stacionář se zřizuje při lůžkových hospicích. U nás je dosud málo obvyklou formou hospicové péče. Náš Hospic plánuje, že tuto formu hospicové péče bude v projektovaném lůžkovém hospicovém zařízení ve Veltrusech též poskytovat.