HOSPIC KNÍŽETE VÁCLAVA, o.p.s.

Hospic knížete Václava, o.p.s. je poskytovatelem komplexní hospicové péče, která je určena nevyléčitelně nemocným a umírajícím.

Naše zaměření je v současné době pouze na poskytování péče nevyléčitelně nemocným a umírajícím a jejich blízkým formou domácí hospicové péče, a to v západní části Středočeského kraje. Cílovým stavem je poskytování i lůžkové formy hospicové péče.

Péče je určena zejména pro pacienty s onkologickou diagnózou v terminální fázi onemocnění, kdy možnosti kurativní medicíny jsou vyčerpány. Jejím smyslem je ulevit od bolesti fyzické, psychické, sociální i duševní. Pacienty přijímáme bez rozdílu věku, pohlaví, vzdělání, náboženského vyznání, barvy pleti, společenského postavení a majetkových poměrů.

Domácí hospicová péče je určena těm pacientům, kteří chtějí dožít důstojně doma, v kruhu svých blízkých. Jim poskytujeme podporu v péči o pacienta s cílem dosažení co nejkvalitnějšího prožití poslední etapy jeho života.  Blízkým pacienta pomáháme dojít k souznění, soucítění s umírajícím a vyrovnat se s jeho ztrátou. Pomoc poskytujeme bez časového omezení.

Spolu s komplexní domácí hospicovou péčí poskytujeme i další formy pomoci, které jí doplňují a podporují:

  • poradenství
  • zapůjčování kompenzačních pomůcek
  • péči o pozůstalé
  • občanskou poradnu
  • osvětovou činnost
  • vzdělávací aktivity

Uvedenou pomoc můžeme poskytovat zejména v západní části Středočeského kraje, konkrétně v oblastech Kladenska, Berounska, Rakovnicka, Mělnicka, Prahy-východ a Prahy-západ. Po dohodě i v dalších oblastech.

Dále můžeme v domácím prostředí poskytovat respitní péči pro Alzheimeriky a pacienty s roztroušenou sklerózou. Tato péče je poskytována pacientům i v neterminálním stavu.

Naše charitativní společnost poskytuje veškerou pomoc bezplatně.

Jak požádat o přijetí do péče, naleznete zde.

POMOC POSKYTUJEME I ZA SOUČASNÉ SITUACE V NOUZOVÉM STAVU.

Kdo žije v lásce, nemá strach ze smrti. Kdo žije v lásce, je v jednotě se vším živým, s přírodou i životem, akceptuje vlastní smrt. Je připraven zemřít, aniž by měl chorobnou touhu po smrti. Připravenost zemřít je projevem nejvyšší moudrosti.

P. Lauster