Aktuality

COVID – Linka pomoci Hospice

Hospic knížete Václava reaguje na vývoj situace spojenou s COVID 19, která se dotýká nás všech, přičemž se někteří sami bez pomoci druhých mohou s touto situací jen obtížně vypořádávat.

V každém případě je v prvé řadě zmínit, že situaci zvládneme tím dříve, jak budeme všichni dodržovat zavedená opatření, bez ohledu na to, zda se nám líbí nebo nelíbí. Důležité je, aby se nezastavila ekonomika. Osobní omezení, ač se budou každého z nás dotýkat jinou měrou, musíme zvládnout. Věříme, že i naší „troškou do mlýna“ přispějeme k řešení situace.

Námi nabízená pomoc je bezplatná a je určena právě těm, kteří potřebují pomoc druhých, aby situaci dokázali zvládnout v přijatelné míře. Naše pomoc je konkrétně zaměřena na poradenství v těch nejdůležitějších oblastech života: psychosociální, zdravotní, ekonomické, právní, … Cílem pomoci je odstranit nejasnosti, obavy, úzkosti, … a překonat strachy v těchto oblastech, které mohou být u leckoho z nás současným stavem a jeho vývojem vyvolány.

Jak pomoc funguje a jak o ni požádat?

Pomoc má charakter poradny k objasnění potřeby žádajícího a nalezení vhodného řešení, mnohdy jen i k ujištění, že situaci zvládne sám či s pomocí svých blízkých a svého okolí.

Žádost se zasílá na mailovou adresu: info@hkv-kl.cz. Uveďte v ní Váš problém, Vaše nesnáze, Vaše obavy, Vaše strachy, … a Vaše očekávání a doplňte o Vaši sociální situaci. Na základě analýzy žádosti Vám bude přidělen odpovídající pracovník, který se Vám bude věnovat s cílem pomoci Vám situaci zvládnout. Pomoc teritoriálně nijak neomezujeme.

Na Vaší žádost se budeme snažit reagovat co nejdříve, nejdéle do několika hodin od přijetí žádosti. Formu komunikace (on-line, případně mailem) si domluvíme při prvém kontaktu.

Abychom mohli pomáhat, potřebujeme i my pomoci. Hledáme proto pro rozšíření našeho týmu dobrovolníky v oblastech poskytované pomoci, viz: www.hkv-kl.cz/dobrovolnici.

 "COVID – Linku pomoci Hospice" realizujeme s laskavým přispěním v rámci programu "Globus Lepší svět 2020".

 

 

 

 

 

Pomáháme i ve stavu nouze

Naše společnost pomáhá i v současné situaci při významných restrikcích ve stavu nouze. Pomoc je složitá a komplikovaná, ale můžeme pomoci.

Jen prosíme, obracejte se na nás i nadále dle instrukcí uvedených zde.

PF 2020

Věřme, že rok 2020 bude šťastným pro všechny lidi naší planety.

Pomožme tomu každý dle svých možností.

 

 

 

 

Zázemí pro pracovníky střediska Veltrusy

Naším největším projektem v letošním roce, který jsme realizovali prakticky od počátku roku, bylo vybudování zázemí pro pracovníky střediska Veltrusy. Na projekt jsme získali 130 tis. Kč v rámci soutěže „GLOBUS Lepší svět“ (soutěž jsme vyhráli).

 

Tyto prostředky nám umožnily pořídit téměř veškeré materiální prostředky pro projekt (zbylé jsme doplnili z vlastních zdrojů). Naopak veškeré práce spojené s realizací jsme si zajistili svépomocí.

 

Vytvořené zázemí představuje kuchyňku s jídelním koutem, odpočinkovou místnost, 2 umývárny (dámskou a pánskou), 3 sprchy (2 pro ženy, 1 pro muže) a 4 toalety (3 pro ženy, 1 pro muže).

Z vybudovaných prostor máme velkou radost. Umožní nám personální zajištění střediska Veltrusy. Na snímcích 2 ukázky nových prostor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaký byl koncert sborů?

Ve spolupráci s Arciděkanstvím Kladno jsme pořádali dne 18.6.2019 v Kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kladně koncert šesti sborů, v němž vystoupily Hornický pěvecký sbor Kladno, Ženský pěvecký sbor SMETANA Kladno, Soubor staré hudby Gemini musicales, La Folia Tuchoměřice, Smíšený pěvecký sbor Gaudium a Pěvecký sbor Smetana – Slovanka.

A jaký byl tento koncert? Dle ohlasů publika i účinkujících – ÚŽASNÝ. Vystoupení všech účinkujících bylo naprosto profesionální. Mimořádným výkonem se zaskvěl rovněž moderátor pořadu, pan Jan Polívka. Úchvatné bylo nastoupení sboru SMETANA – SLOVANKA, který prošel za vlastního zpěvu celou hlavní lodí až před oltář (na fotce níže).

Vyvrcholením koncertu byly dvě poslední skladby. V prvé z nich vystoupily společně dva sbory naproti sobě z postranních lodí – Smíšený pěvecký sbor Tuchoměřice a Smíšený pěvecký sbor SMETANA – SLOVANKA pod řízením sbormistra Jana Duška (sbor v jedné postranní lodi je na druhé fotce). ÚCHVATNÉ.

A poslední píseň – JEDNOU BUDEM DÁL, pak zpíval celý kostel. Ano, věříme, že „jednou budeme všichni dál…“.

 

 

 

 

 

 

 

Pozvánka na koncert pěveckých sborů

Srdečně zveme na koncert pěveckých sborů, který pořádáme ve spolupráci s Arciděkanstvím Kladno. Koncert se koná dne 18.6.2019 od 19 hodin v Kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kladně.

Vystoupí Hornický pěvecký sbor Kladno, Ženský pěvecký sbor SMETANA Kladno, Soubor staré hudby Gemini musicales, La Folia Tuchoměřice, Smíšený pěvecký sbor Gaudium a Pěvecký sbor Smetana – Slovanka.

Koncert se koná na podporu projektu Domov pro nevyléčitelně nemocné.

Přílohy: 
PDF icon pozvanka_koncert_sboru_20190618.pdf

Realizujeme projekt“DOMV PRO NEVYLÉČITELNĚ NEMOCNÉ“

Dnes byla spuštěna veřejná sbírka, kterou pro naší neziskovou společnost vypsal Nadační fond pomoci. Výtěžek sbírky je určen pro projekt DOMOV PRO NEVYLÉČITELNĚ NEMOCNÉ, který je prvým krokem rozsáhlého a po všech stránkách náročného projektu „Rekonstrukce a přístavby kláštera ve Veltrusech pro účely lůžkového hospicového zařízení“. Veškeré informace o dílčím projektu včetně možnosti jeho podpory naleznete na webové stránce Nadačního fondu: https://www.nfpomoci.cz/project/domov-pro-nevylecitelne-nemocne/

Podpořit nás můžete též sdílením na facebooku naší společnosti www.facebook.com/hospicknzetevaclava a nebo sdílením na facebooku NF u našeho projektu.

 

 

 

 

 

Besedy s občany

V tomto týdnu jsme realizovali dvě besedy s občany našeho kraje. Prvá byla v Dobřichovicích a druhá v Kněževsi na Rakovnicku.

Ač se v Kněževsi sešlo jen cca 15 účastníků, beseda byla plodná, zejména diskusí po jejím oficiálním ukončení.

Beseda v Dobřichovicích pořádaná ve spolupráci s místním Klubem seniorů, a jíž se zúčastnilo přes 30 diskutujících, byla pro náš Hospic svým způsobem zcela novou, protože jsme prvně vyzkoušeli koncept, pořádat besedu spolu s dalším subjektem. V tomto případě jsme na besedě spolupracovali s paní Ing. Habartovou, trenérkou paměti. Úvod patřil paní Habartové, která nám vytvořila pole pro navazující téma. Získali jsme tak zkušenost, nejenom že je takovýto koncept spolupráce možný, ale že je smysluplný a zvyšuje potenciál zájmu o besedu.

 

 

 

 

Už nás ani závěje nepřekvapí

V loňském roce jsme s projektem „Domácí hospicová péče - dostupná všude“ vyhráli v našem regionu soutěž „ČSOB pomáhá regionům“. Ze získaných prostředků jsme pořídili „čtyřkolku“ Mitsubishi ASX, abychom se za našimi pacienty dostali všude a za jakéhokoliv počasí. Moc našim dárcům a ČSOB děkujeme za pomoc, která nám umožní naší pomoc dále rozšiřovat.

                  

 

 

 

 

 

 

 

Stránky