Proč se stát dobrovolníkem?

Činnost hospiců u nás, ale i ve světě se neobejde bez pomoci dobrovolníků, kteří jsou jejich významnou složkou a jejich počet většinou převyšuje počet zaměstnanců.

Činnost dobrovolníků, která je poskytována bez nároku na mzdu, je založena především na nezištné pomoci druhým, kteří jsou na ni odkázáni. Dobrovolníci v hospici mohou svou pomoc směřovat ale i do jiných forem, ne pouze na přímou pomoc pacientům.

Rovněž i motivace dobrovolníků pro práci v hospici může být různá. V každém případě dobrovolník ve své činnosti nachází smysluplnost, uspokojení, může mu vhodně doplňovat jeho zaměstnání, nachází nové přátele, získává nové poznatky, zkušenost a rozhled.

Rovněž dobrovolník, stejně jako zaměstnanec hospice, musí projít přípravou před tím, než může začít činnost v této roli vykonávat.Též zde platí základní předpoklad, aby i dobrovolník porozuměl a vyrovnal se s konečností života.