Domácí hospic

Domácí hospicová péče je jednou ze základních forem hospicové péče. Ve světě se tato forma prosazuje mnohem významněji než doposud v České republice.

Domácí hospicová péče se poskytuje v těch případech, kdy je možné, aby pacient prožíval svoji poslední životní fázi v kruhu rodinném, mezi svými blízkými. Multidisciplinární tým poskytuje péči nejen samotnému pacientovi, ale i podporu jeho blízkým, kteří o něho pečují. Péče je komplexní a zahrnuje zdravotní, psychosociální a případně i spirituální pomoc.

Cílem péče je vytvořit podmínky pro důstojné prožití poslední fáze života pacienta se zachováním jeho největší možné kvality. Pacientovi vytváří prostor pro uspořádání svých záležitostí a rozloučení se svými blízkými, přáteli a známými.

Záměrem naší spolenosti ve střednědobém horizontu je poskytovat domácí hospicovou péči na celém teritoriu západní části Středočeského kraje.

V současné době ji poskytujeme v okresech Kladno, Praha-západ, Praha-východ, Mělník, Rakovník, Beroun a vytváříme předpoklady pro její rozšíření též na okres Mladá Boleslav.