Požadavek na přijetí

Při požadavku na přijetí pacienta do naší péče postupujte podle těchto pokynů.

Pro přijetí pacienta do péče je nutné splnit řadu předpokladů, tři nejdůležitější podmínky jsou tyto:

  • možnosti léčby jsou vyčerpány (léčba je ukončena); pacient je v terminálním stavu  
  • o pacienta bude v domácím prostředí jeho okolí pečovat 24 hodin denně
  • pacient je plně o svém zdravotním stavu informován

Požadavky na přijetí do péče zasílejte e-meilem na adresu: info@hkv-kl.cz . V tomto případě uvádějte minimálně tyto podstatné náležitosti: nejlépe připojte poslední lékařskou zprávu nebo výstižný popis stavu pacienta (včetně diagnózy); bydliště a kontakty; jakým způsobem bude zabezpečena péče ze strany nejbližších pacienta; zda je pacient o svém stavu informován; další informace, které považujete za důležité. 

Případně nás můžete kontaktovat na telefonním čísle 725 905 295. Na příchozí hovory z neznámých čísel ale nereflektujeme (odmítáme dávat prostor nabídkám na lepší ceny energií, služeb mobilních operátorů, na koupi investičního zlata,..., apod.; děkujeme za pochopení). Musíte se nám proto ohlásit na uvedeném čísle SMSkou. Pro rychlejší vyřízení žádosti proto doporučujeme prvý postup.