Edukační centrum

Edukační centrum je určeno jak pro odbornou, tak i laickou veřejnost. Naším záměrem je formou seminářů, přednášek, besed, konferencí a mediálních kampaní šířit osvětu v oblasti paliativní medicíny, hospicové péče a otázek nerozlučnosti života a smrti.

Vzdělávací aktivity budou poskytovány dle potřeb a požadavků. V současné době se pozornost Hospice zaměřuje zejména na besedy s občany.