Náš tým – orgány společnosti, vedení

Statutární zástupce o.p.s.

Lubomír Kníže
ředitel společnosti

Garanti hospicové péče

MUDr. Rudolf Kubát, CSc.
garant léčby bolesti, specialista onkolog

Zuzana Nováková
garant domácí zdravotní péče paliativní

Správní rada o.p.s.

Slavomír Ruta
předseda

Milan Dvořák
člen

Jakub Kníže
člen

Dozorčí rada o.p.s.

Eva Beránková
předsedkyně

Marie Knížetová
člen

Jana Kozáková
člen