Kdo jsme, co děláme – naše poslání

Obecně prospěšná společnost Hospic knížete Václava, o.p.s. byla založena zakládací smlouvou ze dne 21. 9. 2011 a zaregistrována jako právnická osoba v rejstříku obecně prospěšných společností dne 12. 10. 2011.

Posláním naší společnosti je poskytovat specializovanou paliativní péči formou domácí a lůžkové hospicové péče nevyléčitelně nemocným a umírajícím, tedy těm pacientům, kde jsou možnosti „vítězné“ medicíny vyčerpány. Smyslem naší činnosti proto není léčit, ale ulevit od bolesti fyzické, psychické, sociální i duševní.

Společnost si uložila cíle v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém horizontu.

Krátkodobým cílem je poskytování domácí hospicové péče na Kladensku a v okolí. Tohoto cíle je dosaženo.
Střednědobým cílem je poskytování domácí hospicové péče s obslužností regionu středních Čech západně od Prahy. Tento cíl postupně naplňujeme. Do současné doby jsme péči na tomto teritoriu poskytovali v šesti okresech z osmi.
Dlouhodobým cílem je realizace koncepce poskytování hospicové péče, která bude založena na široké síti domácí hospicové péče, která bude doplněna lůžkovou hospicovou péčí. Záměrem je aplikovat tento model v regionu středních Čech. V tomto směru postupně vytváříme předpoklady jednak plošným rozšiřováním domácí hospicové péče a současně jsme do vlastnictví získali objekt bývalého kláštera ve Veltrusech, který bude po rekonstrukci a přístavbě sloužit jako lůžkové hospicové zařízení.

Členové správní a dozorčí rady vykonávají svojí činnost pro Hospic jako čestnou, zcela bezúplatně.