Odlehčovaci sluzby

Náš Hospic se v počátcích své činnosti bude zaměřovat na poskytování pouze terénní odlehčovací služby.

Služba směřuje k tomu, aby osoba, o kterou je pečováno, mohla být ve svém domácím, tedy přirozeném a důvěrném sociálním prostředí. Jejím posláním je vytvořit pro pečující osobu dostatečný časový prostor pro její nezbytný odpočinek a načerpání nových sil a vychází zcela z individuálních potřeb každého jednotlivce. Služba je současně určena i pro osobu, o níž je pečováno a v tomto směru se zaměřuje na zabezpečení kvality péče.

Námi poskytovaná služba je určena především pro pacienty s nevyléčitelnou nemocí v pokročilém nebo terminálním stavu a jejich rodinným příslušníkům (blízkým).

Službu je vždy nutné objednat prostřednictvím e-mailu na adrese: info@hkv-kl.cz

Popis služby „Odlehčovací služba“

I. Kontext služby

Posláním obecně prospěšné společnosti Hospic knížete Václava, o.p.s. je poskytovat specializovanou paliativní péči nevyléčitelně nemocným a umírajícím a jejich blízkým, a to v oblasti: zdravotní, sociální, psychické a duchovní a spolu s ní dále poskytovat sociální služby zejména sociálního poradenství, odlehčovacích a pečovatelských služeb, osobní asistence a služby půjčovny kompenzačních pomůcek.

II. Konkrétní popis realizace služby

II.1. Odlehčovací služba je poskytována jako terénní v přirozeném sociálním prostředí pacienta s cílem umožnit pečující osobě(ám) nezbytný odpočinek.

II.2. Služba dle předchozího odstavce zahrnuje zejména tyto činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o pacienta; pomoc při osobní hygieně případně poskytnutí podmínek pro osobní hygienu pacienta; poskytnutí stravy případně pomoc při zajištění stravy pacienta; sociálně terapeutické činnosti; pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí pacienta.

II.3. Služba je poskytována bez časového omezení (nepřetržitě) na základě vyžádání služby pečujícím(i) pacienta.

II.4. Služba je poskytována na Kladensku, případně i na dalším teritoriu Středočeského kraje.

II.5. Služba je poskytována od 13.7.2012 a není předem omezena žádným časovým horizontem.