Jak pomoci?

Hospic knížete Václava, o.p.s. se v počátcích svého působení bude orientovat na poskytování domácí hospicové péče, která je určena pro nevyléčitelně nemocné, jež chtějí a mohou prožít svojí poslední životní etapu v kruhu rodiny, přátel a známých.

Tato forma poskytování hospicové péče je ve vyspělém světě nejrozšířenější. U nás je její hrazení zdravotními pojišťovnami dosud prakticky zanedbatelné. Jsme tak zásadním způsobem odkázáni nejen v oblasti investic, které nutně potřebujeme pro vybudování zázemí Hospice, ale i pro zabezpečení naší provozní činnosti na získání prostředků z dotací a darů.

Svou podporou umožníte našim pacientům prožít důstojně a bezbolestně jejich poslední životní etapu. Věříme v mezilidskou solidaritu, kdy nikdo z nás neví, kdy ji sám bude potřebovat a obracíme se tedy na všechny subjekty, jak fyzické tak i právnické osoby s prosbou o laskavou pomoc.

Jak můžete našim pacientům a klientům pomoci?

Možností, jak nás podpořit, existuje celá řada. Některé lze již nyní aplikovat, další budeme postupně připravovat. V současné době můžete poskytnout pomoc těmito způsoby:

  • Finanční dar:
  • Věcný dar (může se jednat např. o):
    • provozní prostory jako zázemí Hospice (jak kancelářské, tak skladové - pro kompenzační pomůcky)
    • výpočetní techniku
    • automobil
    • kancelářský nábytek

V případě Vaší možnosti poskytnout nám jakýkoliv věcný nebo finanční dar, nás kontaktujte na: predseda@hkv-kl.cz.

Děkujeme předem za jakoukoliv Vaší pomoc, kterou můžete poskytnout dle Vašich možností.