Hledáme spolupracovníky

Pro zajištění naší činnosti v níže uvedených regionech hledáme spolupracovníky především v těchto profesích:

 • Hlavní sestra Hospice
 • Vedoucí regionu domácí hospicové péče
 • Vrchní sestra domácí hospicové péče
 • Vedoucí psychosociální péče
 • Lékař
 • Zdravotní sestra domácí hospicové péče
 • Psycholog domácí hospicové péče
 • Zdravotnický asistent domácí hospicové péče
 • Pečovatelka domácí hospicové péče
 • Sociální pracovník
 • Fundraising Manager
 • Pracovník doplňkových činností
 • Správce areálu kláštera ve Veltrusech

Požadavky na jednotlivé profese:

 • Hlavní sestra Hospice –  koordinuje a metodicky vede činnost vrchních sester domácí hospicové péče v jednotlivých regionech a dále koncipuje činnost lůžkového hospicového zařízení předpoklady: minimálně vyšší odborné vzdělání v oboru a 12 let praxe; vysoká odborná zdatnost, rozhodnost, platnou registraci pro výkon práce bez odborného dohledu, organizační a řídící schopnosti, umění jednat s lidmi, jejich vedení a motivace, entuziasmus, schopnost koncepčně a metodicky pracovat; silná, vyzrálá, laskavá a charismatická osobnost; porozumění konečnosti bytí
 • Vedoucí regionu domácí hospicové péče – koordinuje komplexní činnost spojenou s poskytováním domácí hospicové péče ve vymezeném regionu; požadavky: velmi dobrá znalost regionu a ideálně známá osobnost v regionu; minimálně úplné střední vzdělání nejlépe se zaměřením na sociální práci (je možné ale i jakékoliv jiné); organizační, řídicí a analytické schopnosti; umění jednat s lidmi, jejich vedení a motivace, entuziasmus; silná, vyzrálá, laskavá a charismatická osobnost; vhodné i pro pracovníky v postproduktivním věku
 • Vrchní sestra domácí hospicové péče – řídí tým zdravotních sester, zdravotnických asistentů a pečovatelek domácí hospicové péče v jednom, případně ve více regionech a zodpovídá za kvalitu poskytované péče; předpoklady: minimálně vyšší odborné vzdělání v oboru a 6 let praxe, platná registrace, umění jednat s lidmi, vyzrálá, laskavá osobnost s porozuměním konečnosti bytí
 • Vedoucí psychosociální péče – koordinuje a metodicky řídí činnost psychologů a sociálních pracovníků v jednotlivých regionech; předpoklady: vysokoškolské vzdělání v oboru a 6 praxe
 • Lékař – atestace v oboru paliativní medicíny vítána, není však podmínkou
 • Zdravotní sestra domácí hospicové péče – poskytuje zdravotní péči pacientům v terminálním stavu v jejich domácím prostředí; předpoklady: minimálně úplné střední vzdělání v oboru a 6 let praxe, platná registrace, vysoká odborná zdatnost s přesahem mimo samotnou zdravotní stránku hospicové péče; vyzrálá a laskavá osobnost s porozuměním konečnosti bytí
 • Psycholog domácí hospicové péče – poskytuje psychickou péči pacientovi s cílem dosažení co nejvyšší kvality jeho života a psychickou podporu rodině a blízkým pacienta s cílem zvládnutí jejich obtížné životní situace; předpoklady: vysokoškolské vzdělání v oboru a 6 let praxe
 • Zdravotnický asistent domácí hospicové péče – pod odborným dohledem poskytuje zdravotní péči pacientům v terminálním stavu v jejich domácím prostředí; předpoklady: úplné střední vzdělání v oboru a 3 roky praxe, laskavá osobnost s porozuměním konečnosti bytí
 • Pečovatelka domácí hospicové péče – poskytuje pomoc pacientům v terminálním stavu k eliminaci jejich snížené soběstačnosti tak, aby byla zachována v co nejvyšší míře kvalita jejich života a jejich důstojnost; současně je její pomoc poskytována pečujícím osobám o pacienta s cílem umožnit jim nezbytný odpočinek; předpoklady: úplné střední vzdělání v oboru nebo ÚSO s kurzem dle zákona; přiměřená délka praxe; vyzrálá a laskavá osobnost s porozuměním konečnosti bytítí 
 • Sociální pracovník – poskytuje klientovi odborné sociální poradenství, při němž spolupracuje se zdravotnickým personálem; předpoklady: minimálně úplné střední vzdělání v oboru a 3 roky praxe
 • Fundraising Manager – získává formou darů a dotací finanční či jiné prostředky pro zabezpečení činnosti společnosti; předpoklady: bohatý sociální kapitál, prezentační schopnosti, serióznost, důvěryhodnost; tuto profesi lze vyvíjet s určitým omezením z jakéhokoliv místa (bydliště uchazeče se nemusí nutně nacházet v některém z níže uvedených regionů)
 • Pracovník doplňkových činností – plánuje a realizuje zejména kulturní, společenské a sportovní akce s cílem propagace společnosti a ekonomického přínosu pro společnost; požadavky: organizační schopnosti, entuziasmus, schopnost orientace a nutný sociální kapitál ve světě kultury a sportu, vítána praxe v obdobné pozici
 • Správce areálu kláštera Veltrusy – po technické stránce spravuje a udržuje areál kláštera včetně rozlehlé zahrady; předpoklady: „zasloužilý všeumělec“, respektive schopnost realizovat práce v oblasti více řemesel (zejména stavební profese); aktivní řidič; vhodné pro muže v postproduktivním věku; k dispozici ubytování, možnost chovu zvířat

Výhodou zejména u profesí v přímé péči je jakákoliv zkušenost s péčí o nevyléčitelně nemocného a umírajícího. U zdravotnických profesí dále uvítáme praxi v některém ze špičkových zařízení v Praze (ÚVN, VFN, FTN, Motol, Homolka, Bulovka,…) nebo jiných městech - nejlépe ARO nebo interna. Myšlení oproštěné od zažitých stereotypů ve zdravotnictví.

Uvedené profese nabízíme na dohodu o provedení práce nebo na částečný, případně i plný pracovní úvazek. Až na výjimky jsou uvedené pracovní pozice vhodné i pro ženy na rodičovské dovolené nebo v kombinaci s hlavním pracovním poměrem.

Většinu z uvedených profesí hledáme pro tyto regiony: Kladensko, Mělnicko, Praha-východ, Praha-západ, Berounsko, Rakovnicko, Mladoboleslavsko, Příbramsko, Teplicko, Mostecko, Lounsko, Chomutovsko a Ústecko (nad Labem). Některé profese nemusí být v daném okamžiku v některém z uvedených regionů aktuální. I v tomto případě se s Vámi budeme rádi kontaktovat pro případnou budoucí spolupráci.

U odborných profesí a vedoucích funkcí požadujeme ŘP skupiny B - aktivní řidič.

Nabízíme smysluplnou a společensky vysoce hodnocenou práci s ohodnocením odpovídajícím náročné a odpovědné práci.

V případě Vašeho zájmu o některou z uvedených pozic nám nabídky spolu s CV, fotografií a s předpoklady pro velmi náročnou práci v Hospici zasílejte na adresu: hr@hkv-kl.cz.