Principy práce v hospici

Hospic knížete Václava, o.p.s je charitativní, neziskovou organizací.

Práce v hospici je velmi náročná a proto před přijetím každého spolupracovníka musí kandidát na práci v naší společnosti projít několika pohovory. Tento náročný přijímací proces je ochranou pro obě strany. Jak zaměstnanec tak i zaměstnavatel se musí vzájemně co nejlépe poznat, aby se minimalizovala rizika očekávání, která nejsou reálná. Základním předpokladem pro práci v hospici je, že zaměstnanec musí porozumět a vyrovnat se s konečností života.

Obecně lze konstatovat, že práce v hospici není vhodná pro pracovníka, který pouze potřebuje mít nějaké zaměstnání. Pokud pro něho práce v hospici není posláním, pracovní vztah velmi brzy končí. Ve smluvním vztahu s pracovníkem máme proto aplikovány takové nástroje, které směřují k omezení těchto situací.

Personální politika našeho Hospice je založena na tom, že celková náročnost práce je kompenzována jinými faktory.

Budete-li mít zájem se o práci v našem Hospici více dozvědět, kontaktujte nás na e-mailové adrese: hr@hkv-kl.cz.