Aktuality

Pomáháme i ve stavu nouze

Naše společnost pomáhá i v současné situaci při významných restrikcích ve stavu nouze. Pomoc je složitá a komplikovaná, ale můžeme pomoci.

Jen prosíme, obracejte se na nás i nadále dle instrukcí uvedených zde.

PF 2020

Věřme, že rok 2020 bude šťastným pro všechny lidi naší planety.

Pomožme tomu každý dle svých možností.

 

 

 

 

Zázemí pro pracovníky střediska Veltrusy

Naším největším projektem v letošním roce, který jsme realizovali prakticky od počátku roku, bylo vybudování zázemí pro pracovníky střediska Veltrusy. Na projekt jsme získali 130 tis. Kč v rámci soutěže „GLOBUS Lepší svět“ (soutěž jsme vyhráli).

 

Tyto prostředky nám umožnily pořídit téměř veškeré materiální prostředky pro projekt (zbylé jsme doplnili z vlastních zdrojů). Naopak veškeré práce spojené s realizací jsme si zajistili svépomocí.

 

Vytvořené zázemí představuje kuchyňku s jídelním koutem, odpočinkovou místnost, 2 umývárny (dámskou a pánskou), 3 sprchy (2 pro ženy, 1 pro muže) a 4 toalety (3 pro ženy, 1 pro muže).

Z vybudovaných prostor máme velkou radost. Umožní nám personální zajištění střediska Veltrusy. Na snímcích 2 ukázky nových prostor.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaký byl koncert sborů?

Ve spolupráci s Arciděkanstvím Kladno jsme pořádali dne 18.6.2019 v Kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kladně koncert šesti sborů, v němž vystoupily Hornický pěvecký sbor Kladno, Ženský pěvecký sbor SMETANA Kladno, Soubor staré hudby Gemini musicales, La Folia Tuchoměřice, Smíšený pěvecký sbor Gaudium a Pěvecký sbor Smetana – Slovanka.

A jaký byl tento koncert? Dle ohlasů publika i účinkujících – ÚŽASNÝ. Vystoupení všech účinkujících bylo naprosto profesionální. Mimořádným výkonem se zaskvěl rovněž moderátor pořadu, pan Jan Polívka. Úchvatné bylo nastoupení sboru SMETANA – SLOVANKA, který prošel za vlastního zpěvu celou hlavní lodí až před oltář (na fotce níže).

Vyvrcholením koncertu byly dvě poslední skladby. V prvé z nich vystoupily společně dva sbory naproti sobě z postranních lodí – Smíšený pěvecký sbor Tuchoměřice a Smíšený pěvecký sbor SMETANA – SLOVANKA pod řízením sbormistra Jana Duška (sbor v jedné postranní lodi je na druhé fotce). ÚCHVATNÉ.

A poslední píseň – JEDNOU BUDEM DÁL, pak zpíval celý kostel. Ano, věříme, že „jednou budeme všichni dál…“.

 

 

 

 

 

 

 

Pozvánka na koncert pěveckých sborů

Srdečně zveme na koncert pěveckých sborů, který pořádáme ve spolupráci s Arciděkanstvím Kladno. Koncert se koná dne 18.6.2019 od 19 hodin v Kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kladně.

Vystoupí Hornický pěvecký sbor Kladno, Ženský pěvecký sbor SMETANA Kladno, Soubor staré hudby Gemini musicales, La Folia Tuchoměřice, Smíšený pěvecký sbor Gaudium a Pěvecký sbor Smetana – Slovanka.

Koncert se koná na podporu projektu Domov pro nevyléčitelně nemocné.

Přílohy: 
PDF icon pozvanka_koncert_sboru_20190618.pdf

Realizujeme projekt“DOMV PRO NEVYLÉČITELNĚ NEMOCNÉ“

Dnes byla spuštěna veřejná sbírka, kterou pro naší neziskovou společnost vypsal Nadační fond pomoci. Výtěžek sbírky je určen pro projekt DOMOV PRO NEVYLÉČITELNĚ NEMOCNÉ, který je prvým krokem rozsáhlého a po všech stránkách náročného projektu „Rekonstrukce a přístavby kláštera ve Veltrusech pro účely lůžkového hospicového zařízení“. Veškeré informace o dílčím projektu včetně možnosti jeho podpory naleznete na webové stránce Nadačního fondu: https://www.nfpomoci.cz/project/domov-pro-nevylecitelne-nemocne/

Podpořit nás můžete též sdílením na facebooku naší společnosti www.facebook.com/hospicknzetevaclava a nebo sdílením na facebooku NF u našeho projektu.

 

 

 

 

 

Besedy s občany

V tomto týdnu jsme realizovali dvě besedy s občany našeho kraje. Prvá byla v Dobřichovicích a druhá v Kněževsi na Rakovnicku.

Ač se v Kněževsi sešlo jen cca 15 účastníků, beseda byla plodná, zejména diskusí po jejím oficiálním ukončení.

Beseda v Dobřichovicích pořádaná ve spolupráci s místním Klubem seniorů, a jíž se zúčastnilo přes 30 diskutujících, byla pro náš Hospic svým způsobem zcela novou, protože jsme prvně vyzkoušeli koncept, pořádat besedu spolu s dalším subjektem. V tomto případě jsme na besedě spolupracovali s paní Ing. Habartovou, trenérkou paměti. Úvod patřil paní Habartové, která nám vytvořila pole pro navazující téma. Získali jsme tak zkušenost, nejenom že je takovýto koncept spolupráce možný, ale že je smysluplný a zvyšuje potenciál zájmu o besedu.

 

 

 

 

Už nás ani závěje nepřekvapí

V loňském roce jsme s projektem „Domácí hospicová péče - dostupná všude“ vyhráli v našem regionu soutěž „ČSOB pomáhá regionům“. Ze získaných prostředků jsme pořídili „čtyřkolku“ Mitsubishi ASX, abychom se za našimi pacienty dostali všude a za jakéhokoliv počasí. Moc našim dárcům a ČSOB děkujeme za pomoc, která nám umožní naší pomoc dále rozšiřovat.

                  

 

 

 

 

 

 

 

Ohlédnutí za uplynulým rokem; poděkování všem našim příznivcům

Jaký byl rok 2018 pro náš Hospic? Svým způsobem obdobný jako roky předchozí, tj. v něčem jsme očekávání předčili, v něčem naopak.

Rozhodně se nám velmi dobře vedlo v oblasti ekonomické. Naše příjmy, které významně přesáhly hodnotu 1,5 mil. Kč, patřily v naší historii mezi druhé nejvyšší. Významnou měrou se na tom podílely i příjmy ze dvou soutěží (organizovaných ČSOB a společností GLOBUS), které jsme vyhráli. Ukazuje to pravděpodobně na dobré projekty, s nimiž jsme do soutěží šli, ale zejména pak na velkou podporu našich příznivců, za níž moc děkujeme.

Rozhodně za pozitivní aspekt v naší činnosti lze považovat i určitou„stabilizaci“ kláštera, a to v tom smyslu, že se jednak podařilo zastavit devastující útoky na klášter, kde vlastní útočníky známe, ale Polici se nepodařilo je usvědčit (a tušíme, kdo stojí za touto formou „dárcovství“) a současně při pozitivním ekonomickém vývoji jsme si mohli dovolit vložit do oprav kláštera prostředky, které zabránily jeho dalšímu technickému znehodnocování.

Ne pozitivně lze vnímat, že prvně v historii nám meziročně poklesl počet pacientů, a to v důsledku minimálního počtu přijatých pacientů v prvém pololetí. Naopak druhé pololetí bylo z tohoto pohledu velmi příznivé. Na pokles v prvém pololetí mohla mít vliv řada aspektů. Domníváme se, že jedním z nich bylo nereálné očekávání ve financování domácí hospicové péče a vznik agentur, které počítaly s tím, že tato činnost bude dobrý „business“, a které tak mohly „odčerpat“ určitý počet pacientů, ale jejich představy se posléze nenaplnily. Osobně doufám, že domácí hospicová péče (DHP) nikdy dobrý business nebude, to by jí totiž zahubilo. To, že reálné poskytování DHP v našem státě je zcela na druhém pólu přání populace umírat doma, není rozhodně způsobeno způsobem financování agentur, které DHP poskytují. O skutečných příčinách jsem připraven diskutovat na některé z našich besed, které plánujeme na rok 2019. Budou včas na našich webových stránkách v sekci „Aktuality“ avizovány.

Rád bych závěrem moc poděkoval všem našim příznivcům za podporu, která byla úžasná. Současně vyjadřuju přání, aby se co nejvíce snižovala disproporce mezi přáním a realitou umírat doma, a k tomu chceme přispět dle našich možností a sil.

V úctě Váš Luboš Kníže

Stránky