Aktuality

Poskytujeme péči zdarma

Hospic knížete Václava oznamuje, že pro rok 2013 garantuje poskytování domácí hospicové péče zdarma. Blíže viz ceník v sekci Domácí hospic.


 

Připravujeme benefiční turnaj v plážovém volejbale

Martin Tichý, mistr republiky v plážovém volejbale připravuje spolu s našimi dalšími špčkovými plážovými volejbalisty benefiční mixový turnaj, jehož výtěžek bude věnován Hospici knížete Václava, o.p.s.

Turnaj je otevřený všem příchozím a bude zahájen dražbou hráčů/hráček z OH, MS a ME dne 1.12.2012 od 19 hodin v pizzerii KMOTRA (V jirchářích 12, Praha 1).

Vlastní turnaj začíná dne 2.12.2012 v 8 hodin v Bechklubu Pankrác. Startovné činí 600,- Kč.
 

Tisková konference

Dne 30. 10. 2012 od 10 hod. v prostorách Café Kubr (Ivana Olbrachta 80, Kladno) se uskuteční tisková konference, na níž vedení společnosti představí v ČR unikátní projekt vytvoření sítě domácí hospicové péče.
 

Přílohy: 
Microsoft Office document icon Pozvánka.doc

Připravujeme cyklus besed

Dne 1.11.2012 zahájíme cyklus besed s občany obcí Kladenska, na nichž je chceme jednak informovat o principech a možnostech hospicové péče obecně a současně, co v tomto směru může poskytnout naše společnost, jaké jsou naše záměry a cíle.

První beseda se uskuteční v obci Družec. V průběhu konce roku máme v plánu zrealizovat ještě další čtyři besedy v okolních obcích.

V příštím roce pak zamýšlíme postupně tuto aktivitu plošně rozšířit nejen na celý region Kladenska, ale i obce sousedních okresů, kde máme záměr domácí hospicovou péči rovněž poskytovat.


 

Přijetí prvého pacienta do péče

Dne 4.10.2012 přijal Hospic knížete Václava prvého pacienta, jemuž je poskytována komplexní domácí hospicová péče. Jedná se o pacienta, u něhož dochází k postupnému selhávání důležitých životních funkcí.

Zdravotní péči zajišťuje kvalitní tým třech zdravotních sester a do týmu je také integrován praktický ošetřující lékař našeho pacienta.

Po propuštění pacienta do domácího prostředí je pro podporu jeho dýchání zajištěn kyslíkový koncentrátor.
 

Stránky